Aktivity / 2013

9. novembra 2013

Jesenné pracovné aktivity

    Október bol plný „letného“ slniečka“  a tak umožnil prijímateľom sociálnych služieb venovať sa pracovným aktivitám a úprave okolia nášho zariadenia. Založili sa dve jazierka […]
9. novembra 2013

Ukončenie aktivít v podporenom projekte „Naša farma“

    Občianske združenie „Domov Nezábudka“ pri DD a DSS Tornaľa bolo úspešné s podaným projektom „Naša farma“, ktorý podporila Nadácia Orange. Cieľom projektu bolo zabezpečenie pracovnej […]
8. novembra 2013

Ples seniorov

    Október – “ Mesiac úcty k starším“ sa niesol v duchu  športových  a kreatívnych aktivít. S  radosťou a potešením sme  pre prijímateľov sociálnych služieb […]
8. novembra 2013

Program v rámci Mesiaca úcty k starším + blahoželanie okrúhlym jubilantom z mesta Tornaľa

  Mesto Tornaľa si uctieva svojich najstarších obyvateľov      
8. novembra 2013

Športovo-relaxačný deň spoločne strávený s členmi mestského klubu Jednota dôchodcov

  V rámci nadväzovania  a  udržiavania kontaktov s vonkajším prostredím   sme v mesiaci október zorganizovali spoločný  športovo – relaxačný deň, ktorý bol zameraný na pohybovú aktivitu seniorov zariadenia a zdravotne […]
8. novembra 2013

Oslava jubilantov

    Dňa 21.10.2013  sme si pripomenuli okrúhle jubileum našich prijímateľov. Pripravili sme im krátky program, v ktorom sa recitovali básne v slovenskom a maďarskom jazyku. Oslava sa niesla […]
8. novembra 2013

Rozlúčka s letom

  Dňa 16.septembra 2013 sme pre prijímateľov sociálnych služieb DD a DSS Tornaľa pripravili pekný program k nastávajúcej jeseni pod názvom „Rozlúčka s letom“. Spevácky súbor Vánok zaspieval slovenské […]
29. augusta 2013

Zapojili sme sa do seniorskej súťaže „ Najkrajšia ručná práca“

  DD a DSS v Tornali sa zapojilo do II. ročníka seniorskej súťaže „Najkrajšia ručná práca“, ktorá sa konala od 1. júna do 7. augusta 2013. Prijímateľky sociálnych […]
29. augusta 2013

Benefičné podujatie „OSMIDIV“

  V nedeľu 18. augusta 2013 sa  zariadenie DD a DSS Tornaľa zúčastnilo benefičného podujatia „OSMIDIV“, ktorého organizátorom bolo Občianske združenie pri zariadeniach DSS. Podujatie sa konalo v amfiteátri […]
29. augusta 2013

Letný výlet na termálne kúpalisko Eger

  Dňa 16.augusta 2013 sme pre prijímateľov sociálnych služieb DD a DSS Tornaľa pripravili dlhoočakávaný výlet na termálne kúpalisko  Eger. Výletu sa zúčastnilo 28 prijímateľov a 12 zamestnancov […]
19. júla 2013

Vystúpenie zahraničnej umelkyne Ágoston Anity

  Dňa 17.7.2013 vystúpila v našom zariadení muzikálová umelkyňa Anita Ágoston, ktorá zaspievala maďarské ľudové a muzikálové piesne. Prijímateľom SS sa jej vystúpenie páčilo. Spievali  spolu s ňou a temperament, […]
19. júla 2013

Návšteva kúpaliska v Tornali

  V horúcich dňoch, ktoré nám letné mesiace priniesli pravidelne pripravujeme pre prijímateľov návštevu miestneho kúpaliska spojenú s prehliadkou zatopenej vodnej priepasti, nazývanej „ Morské oko“. Prijímatelia majú […]