Športovo-relaxačný deň spoločne strávený s členmi mestského klubu Jednota dôchodcov

 

V rámci nadväzovania  a  udržiavania kontaktov s vonkajším prostredím   sme v mesiaci október zorganizovali spoločný  športovo – relaxačný deň, ktorý bol zameraný na pohybovú aktivitu seniorov zariadenia a zdravotne znevýhodnených občanov mesta Tornaľa pod odborným dohľadom fyzioterapeuta. Súčasťou bolo i relaxačné  cvičenie zamerané na  sebapoznávanie,  zlepšenie psychickej pohody  a skvalitnenie interpersonálnych vzťahov.

Autorka: Bc. L. Bábeczká

Foto: Bc. G. Kosztúr