Aktivity / 2015

27. januára 2016

Silvestrovská zábava

27. januára 2016

Príprava zemiakového šalátu

27. januára 2016

Vianočná ekumenická bohoslužba

27. januára 2016

Predvianočné vystúpenie detí zo ZŠ

27. januára 2016

Koledníci

27. januára 2016

Mikuláš

27. januára 2016

Kreatívna dielňa – Vianočné výzdoby 5

27. januára 2016

Kreatívna dielňa – Vianočné výzdoby 4

27. januára 2016

Kreatívna dielňa – Vianočné výzdoby 3

27. januára 2016

Kreatívna dielňa – Vianočné výzdoby 2

27. januára 2016

Kreatívna dielňa – Vianočné výzdoby 1

27. januára 2016

Skupinové cvičenie