Novinky

15. februára 2021

Zákaz návštev, očkovanie Ag testami a očkovanie v DD a DSS Tornaľa

O Z N Á M E N I E Oznamujeme všetkým príbuzným a blízkym našich klientov, že zákaz návštev v DD a DSS Tornaľa trvá. Výnimku môže udeliť riaditeľka zariadenia za podmienok: […]
5. mája 2020

Krízový plán

Vedenie DD a DSS Tornaľa, oznamuje, že krízový tím DD a DSS Tornaľa spracoval plán krízových opatrení pre prípady potreby riešenia krízových udalostí súvisiacich s infekciou COVID-19. Zároveň vám […]