Novinky

10. októbra 2022

Návštevy v zariadení sú zakázané od 24.2.2023

O Z N Á M E N I E v súlade s usmernením  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote zo dňa 24.2.2023 a 27.2.2023 Z A K A Z U J E M návštevy […]
5. mája 2020

Krízový plán

Vedenie DD a DSS Tornaľa, oznamuje, že krízový tím DD a DSS Tornaľa spracoval plán krízových opatrení pre prípady potreby riešenia krízových udalostí súvisiacich s infekciou COVID-19. Zároveň vám […]