Novinky

9. júla 2021

Povolenie návštev od 12.7.2021

O Z N Á M E N I E  V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia MPSVR SR povoľujem od 12.7.2021 návštevy […]
5. mája 2020

Krízový plán

Vedenie DD a DSS Tornaľa, oznamuje, že krízový tím DD a DSS Tornaľa spracoval plán krízových opatrení pre prípady potreby riešenia krízových udalostí súvisiacich s infekciou COVID-19. Zároveň vám […]