Vitajte na webovej stránke zariadenia

Povolenie návštev od 12.7.2021 v DD a DSS Tornaľa

 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb


Poslaním Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb je poskytnúť pokojný domov a profesionálnu starostlivosť všetkým našim  klientom.

Naše poslanie


Hlavným poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby, zabezpečiť prijímateľom dôstojný a plnohodnotný život.

Tiež sa snažíme rozvíjať osobnosť prijímateľa a vytvárať podmienky, aby sa prijímatelia mohli bezproblémovo zaradiť do spoločnosti, aktívne spolupracovať na riešení vlastnej sociálnej situácie, ako i na spoločenskom dianí.

V rehabilitačných priestoroch je umožnený aktívny oddych, no myslíme aj na napĺňanie duchovných potrieb klientov.

Naše aktivity

Pozrite si, čo sme v poslednej dobe u nás podnikli.
22. júla 2021

Aktivity za mesiac jún a júl 2021

3. júna 2021

Aktivity za mesiac máj 2021

6. mája 2021

Aktivity za mesiac marec a apríl 2021

 

Novinky

9. júla 2021
Povolenie návštev od 12.7.2021
O Z N Á M E N I E  V súlade s Vyhláškou č. 43 z 21. decembra 2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa Usmernenia MPSVR SR povoľujem od 12.7.2021 návštevy […]
5. mája 2020
Krízový plán
Vedenie DD a DSS Tornaľa, oznamuje, že krízový tím DD a DSS Tornaľa spracoval plán krízových opatrení pre prípady potreby riešenia krízových udalostí súvisiacich s infekciou COVID-19. Zároveň vám […]

Ďakujeme našim sponzorom

Naše zariadenie má certifikáciu kvality

ISO 9001:2015

Pre oblasť poskytovania služieb sociálnej starostlivosti pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.


certifikaciaISO_3