Úradná tabuľaInformácia podľa zákona č. 184/1999 Z. z. v maďarskom jazyku:

Tájékoztatás a 184/1999 – törvény alapján magyar nyelven:


Názov projektu: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni


Hlavný cieľ projektu: Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Plagát EA

EA ostatné

Zverejnené dňa: 09.03.2021

Aktualizované dňa: 25.1.2022


„Vy rozhodujete, my pomáhame“


Dovoľte nám, aby sme Vám a celej nadácii vyslovili úprimné poďakovanie za poskytnutie finančných prostriedkov na ochranu života a zdravia našich prijímateľov z 8 edícii programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

 

 

Zverejnené dňa: 01.03.2021

 

 


Vedenie DD a DSS Tornaľa, oznamuje, že krízový tím DD a DSS Tornaľa spracoval plán krízových opatrení pre prípady potreby riešenia krízových udalostí súvisiacich s infekciou COVID-19.

Zároveň vám oznamuje, že informácie k plánu a prípadným opatreniam podáva riaditeľka DD a DSS Tornaľa Ing. Ida Melichová.

 


KRÍZOVÝ PLÁNLetáčik s informáciami pre seniorov

seniori_dolezite_telefonne_cisla

 

 

Zverejnené dňa: 14.11.2019

Sociálny pracovník/pracovníčka