Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 49, 982 01 Tornaľa je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  verejným obstarávateľom pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, pričom je povinný používať postupy podľa tohto zákona.


Plán verejného obstarávania

Záznam z prieskumu trhu

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 15.12.2023

Verejná súťaž – prevádzkovanie nápojového automatu

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 10.11.2023

Bufet verejná súťaž

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 23.06.2023

Bufet verejná súťaž

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 25.05.2023

Bufet verejná súťaž

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 23.05.2023


Záznam z prieskumu trhu

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 20.12.2022

Verejná súťaž – prevádzkovanie nápojového automatu

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 28.11.2022

Záznam z prieskumu trhu

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 29.06.2022

Bufet verejná súťaž 

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 15.06.2022


Výzva na predkladanie ponúk 2022

Plán VO na rok 2022

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 23.02.2022


Výzva na predkladanie ponúk 2021


Záznam z prieskumu trhu – hydraulická plošina

Zverejnené: 21.12.2021

Záznam – verejná súťaž nápojový automat

Zverejnené: 15.12.2021


Predkladanie cenovej ponuky na hydraulickú plošinu

Návrh zmluvy o dielo – hydraulická plošina

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 09.12.2021


Záznam z prieskumu trhu – hydraulická plošina (VO sa ruší)

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 08.12..2021

 


Záznam z prieskumu trhu – stavebná oprava dvoch kuchyniek

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 22.11.2021


Verejná súťaž na prevádzkovanie nápojového automatu

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 10.11.2021


Predkladanie cenovej ponuky na hydraulickú plošinu

Návrh zmluvy o dielo – hydraulická plošina

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 04.11.2021


Výzva na predkladanie cenovej ponuky modernizácia 2 kuchyniek

Krycí list na stavebnú opravu dvoch kuchyniek

Návrh zmluvy o dielo

Stavebné opravy kuchynka č. 1 zadanie

Stavebné opravy kuchynka č. 2 zadanie

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 03.11.2021

 


Plán VO

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 21.10.2021

 

Záznam z prieskumu trhu

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 10.08.2021


Záznam z verejnej súťaže

Záznam z prieskumu trhu

Plán verejného obstarávania 2021 – júl

                                                                                                                                                                         Zverejnené: 07.07.2021


                                                                                                                                                                                Zverejnené: 14.06.2021


                                                                                                                                                                                Zverejnené: 02.06.2021


                                                                                                                                                                                Zverejnené: 11.01.2021


Výzva na predkladanie ponúk 2020

 

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.12.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 03.12.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 03.12.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 03.12.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 03.12.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 03.12.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 03.12.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 03.12.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 03.12.2020


                                                                                                                                                                                Zverejnené: 27.11.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.11.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.11.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.11.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.11.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.11.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.11.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.11.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.11.2020


                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.11.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 23.10.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 08.10.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 05.10.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 18.09.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 06.08.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 11.05.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 23.04.2020

  • Vedenie DD a DSS Tornaľa, oznamuje, že krízový tím DD a DSS Tornaľa spracoval plán krízových opatrení pre prípady potreby riešenia krízových udalostí súvisiacich s infekciou COVID-19.Zároveň vám oznamuje, že informácie k plánu a prípadným opatreniam podáva riaditeľka DD a DSS Tornaľa Ing. Ida Melichová.

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.04.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 31.03.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 13.03.2020

                                                                                                                                                                              Zverejnené: 27.02.2020

  • EON za rok 2019 – tabuľka č. 2
                                                                                                                                                                                  Zverejnené: 27.02.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 17.02.2020

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 06.12.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 29.11.2019


 

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 19.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 15.11.2019


 

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 20.08.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 16.08.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 06.08.2019

                                                                                                                                                                                Zverejnené: 30.07.2019

Zverejnené: 30.07.2019

Zverejnené: 10.07.2019

Zverejnené: 18.06.2019

Zverejnené: 29.05.2019

Zverejnené: 24.04.2019

Zverejnené: 17.04.2019

Zverejnené: 22.03.2019

Zverejnené: 22.03.2019

Zverejnené: 22.03.2019

Zverejnené: 20.03.2019

Zverejnené: 20.03.2019

Zverejnené: 20.02.2019

Zverejnené: 02.01.2019


Výzva na predkladanie ponúk 2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 18.12.2018

Zverejnené: 17.12.2018

Zverejnené: 06.12.2018

Zverejnené: 06.12.2018

Zverejnené: 06.12.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018


 

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 22.11.2018

Zverejnené: 20.11.2018

Zverejnené: 20.11.2018

Zverejnené: 20.11.2018

Zverejnené: 20.09.2018

Zverejnené: 19.09.2018

Zverejnené: 31.08.2018

Zverejnené: 27.08.2018

Zverejnené: 23.08.2018

Zverejnené: 15.06.2018

Zverejnené: 08.06.2018

Zverejnené: 05.06.2018

Zverejnené: 06.02.2018

Zverejnené: 30.01.2018

Zverejnené: 09.01.2018

Zverejnené: 03.01.2018

Zverejnené: 03.01.2018

Zverejnené:15.12.2017

Zverejnené:24.11.2017


Výzva na predkladanie ponúk 2017


Výzva na predkladanie ponúk 2016

 


Záznam z prieskumu trhu rok 2016


Plán verejného obstarávania

 


Záznam z prieskumu trhu rok 2015

Výzva na predkladanie ponúk

 

Oznámenie vo vestníku – VO – 12/2014

Súťažné podklady:

Potravinárske tovary – bravčové a hovädzie mrazené mäso

– Potravinárske tovary – domáce cestoviny

 – Potravinárske tovary – mäsové výrobky

 – Potravinárske tovary – mlieko a mliečne výrobky

 – Potravinárske tovary – mrazené potraviny

 – Potravinárske tovary – ovocie, zelenina

 – Potravinárske tovary – pekárenské výrobky

 – Potravinárske tovary – rôzne potravinárske výrobky


Záznam z prieskumu trhu rok 2014


Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác.

 


 Príkaz predsedu č. 002_2015 UVO + prílohy 1, 2, 3, 4