Občianske združenie „DOMOV NEZÁBUDKA“

 

» Darujte 2% z daní 2021 – prevziať tlačivo

» Darujte 2% z daní – prevziať tlačivo
» Tlačivo – vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

» Darovacia zmluva

 

Úzka 49, 982 01 Tornaľa

Občianske združenie DOMOV NEZÁBUDKA je dobrovoľnou organizáciou, ktorá vznikla  31.12.2004 v súlade s ustanovením § 6 zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, a ktorého poslaním je pomáhať a podporovať prijímateľov sociálnych služieb v DD a DSS Tornaľa.

Občianske združenie spolupracuje s Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb Tornaľa na základe zmluvného vzťahu. Výraznou mierou sa podieľa na financovaní, organizovaní a realizácii aktivít a záujmov klientov zariadenia.  

Poslaním a cieľom OZ Domov Nezábudka je podporovať a zabezpečovať  skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb DD a DSS v Tornali.  Organizuje a finančne podporuje kultúrne, spoločenské a humánne akcie v mieste sídla združenia s orientáciou na vzdelávacie, kultúrne, športové aktivity a osvetovú činnosť. Cieľom OZ je aj materiálne aj finančne podporiť činnosť a rozvoj malej farmy  v zariadení, ktorá je priestorom pre ich sebarealizáciu najmä v produkcii ovocia a zeleniny.

OZ Domov Nezábudka sa snaží o vytváranie podmienok pre lepšiu adaptáciu obyvateľov v sociálnom prostredí domova. Integráciu do spoločnosti podporuje organizovaním podujatí pre obyvateľov priamo v domove i mimo neho, vytvára podmienky pre zachovanie alebo zlepšenie telesných i duševných schopností obyvateľov.

Občianske združenie hospodári s 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb a z členských a dobrovoľných príspevkov. 

Ďakujeme, že aj s Vašou pomocou a  poskytnutím 2% z dani fyzických osôb a dobrovoľných príspevkov môžeme pomáhať a skvalitňovať život prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.  

OZ Nezábudka,
Telefonický kontakt: 047 / 5511 210