Etický kódex a domáce poriadky

Etický kódex

  • Etický kódex vereného obstarávateľa  – stiahnuť pdf
  • Etický kódex sociálneho pracovníka stiahnuť pdf
  • Etické princípy sociálnych pracovníkov – stiahnuť pdf
  • Etický kódex zdravotníckeho pracovníkastiahnuť pdf

 


Domáce poriadky