Pracovné ponuky

Voľné pracovné pozície:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tornaľa, Úzka č.49, 982 01 Tornaľa

v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01

Banská Bystrica

hľadá

Pracovná pozícia:                        technicko-hospodársky pracovník  pre sťažnosti,  OOÚ, BOZP, PO

Druh pracovného pomeru:         hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Dátum nástupu:                           01. 02. 2022

Mzda:                                             odmeňovanie podľa ustanovenia zák. č. 553/2003 Z. z. v zn. neskorších predpisov v závislosti od dĺžky praxe

Požadované vzdelanie:                VŠ II. stupeň  , ekonomická oblasť vítaná

Stručný popis pracovnej činn.:  koordinácia činností ,spracovanie a spravovanie  dokumentácie

                                                        v oblasti BOZP, PO, sťažností a ochrany osobných údajov.

Ďalšie kritériá:                             bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,   znalosť právnych predpisov pri práci, práca s PC, ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, presnosť ,zodpovednosť.

V prípade ďalších otázok prosíme kontaktovať DD a DSS Tornaľa, personálne oddelenie

na t.č.0475511223 alebo ústredňu zariadenia na t. č. 0475511200, 0907876774


Pracovná pozícia:                       fyzioterapeut

Druh pracovného pomeru:         hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Dátum nástupu:                           01. 02. 2022

Mzda:                                            odmeňovanie podľa ustanovenia zák. č. 553/2003 Z. z. v zn. neskorších predpisov v závislosti od dĺžky praxe

Požadované vzdelanie:                minimálne VŠ I. stupňa  

Stručný popis pracovnej činnosti:

- na základe odporúčania lekára samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej a fyzioterapeutickej  starostlivosti prijímateľom  sociálnej služby v zariadení ,

- posudzovanie, určovanie a vykonávanie   fyzioterapeutického postupu  v závislosti od zistených potrieb,

Ďalšie kritériá:                                  bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,  empatický prístup k prijímateľom, ochota vysokého pracovného nasadenia a neustáleho vzdelávania,  samostatnosť, presnosť ,zodpovednosť.

V prípade ďalších otázok prosíme kontaktovať DD a DSS Tornaľa, personálne oddelenie

na t.č.0475511223 alebo ústredňu zariadenia na t. č. 0475511200, 0907876774


 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.

Pozícia:                                                ekonóm, účtovník, mzdový účtovník,

 

Druh pracovného pomeru:         hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

 

Mzda:                                                  odmeňovanie podľa ustanovenia zák. č. 553/2003 Z.z. v zn.

neskorších predpisov v závislosti od dĺžky praxe

 

Vzdelanie:                                         úplné stredné vzdelanie zamerané na účtovníctvo

alebo   VŠ I. stupňa so zameraním na ekonomickú oblasť

 

Stručný popis prac. činnosti:      komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend

 

Ďalšie kritériá:                                 zodpovednosť, znalosť legislatívy , samostatnosť

 

V prípade ďalších otázok prosíme kontaktovať DD a DSS Tornaľa, personálne oddelenie na

t.č. 0475511223 alebo ústredňu zariadenia na t.č. 0475511200, 0907876774