Pracovné ponuky

Voľné pracovné pozície:

Voľné pracovné miesto :

Pracovná pozícia:                         sociálny pracovník

Druh pracovného pomeru:         hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Dátum nástupu:                             ihneď

Mzda:                                                odmeňovanie podľa ustanovenia zák. č. 553/2003 Z. z. v zn. neskorších predpisov v závislosti od dĺžky praxe

Požadované vzdelanie:               VŠ II. stupňa

Stručný popis pracovnej činnosti:

                                                           - sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii,

                                                           -  voľba a aplikácia  postupov riešenia sociálnej pomoci,

                                                           - poskytovanie sociálneho poradenstva

Ďalšie kritériá:                               bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, empatický prístup k prijímateľom, ochota vysokého pracovného nasadenia a neustáleho vzdelávania, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť.

 

V prípade ďalších otázok prosíme kontaktovať ZSS Breza v Tornali, personálne

oddelenie na t. č. 047 5511223 alebo ústredňu zariadenia na t. č. 0475511200,

0907876774

 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.