Pracovné ponuky

Voľné pracovné pozície:

Pozícia:                                                ekonóm, účtovník, mzdový účtovník,

Druh pracovného pomeru:         hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Mzda:                                                  odmeňovanie podľa ustanovenia zák. č. 553/2003 Z. z. v zn. 

                                                             neskorších predpisov v závislosti od dĺžky praxe

Vzdelanie:                                         úplné stredné vzdelanie zamerané na účtovníctvo

                                                      alebo   VŠ I. stupňa so zameraním na ekonomickú oblasť           

Stručný popis prac. činnosti:      komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend

 

 

Pracovná pozícia:                   kuchár

Druh pracovného pomeru:     hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Dátum nástupu:                      01. 01. 2024

Mzda:                                     odmeňovanie podľa ustanovenia zák.č. 553/2003 Z.z.

brutto mzda 935,00 € 

Požadované vzdelanie :          SOU kuchár cukrár,

                                                 Hotelová akadémia

Stručný popius pracovnej činnosti:   výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál

Ďalšie kritéria:                       bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, empatický prístup k prijímateľom, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť.

V prípade ďalších otázok prosíme kontaktovať  ZSS Breza Tornaľa personálne oddelenie na t.č. 047 5511223 alebo ústredňu 0907876774

Ďalšie kritériá:                                 zodpovednosť, znalosť legislatívy , samostatnosť

 

V prípade ďalších otázok prosíme kontaktovať  ZSS Breza  Tornaľa, personálne oddelenie na

  1. č. 0475511223 alebo ústredňu zariadenia na t. č. 0475511200, 0907876774
 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.