Kontakt

 

Kontaktný formulár

Kontakty

Úsek riaditeľa

Ing. Ida Melichová

Tel.: 047/5511 202

Mobil: 0908 495 021
E-mail: riaditel@ddadsstornala.sk 

» Elektronická schránka

DD a DSS Tornaľa umožňuje realizovať podanie elektronickými prostriedkami a to nielen prostredníctvom e-mailov, ale aj prostredníctvom www.slovensko.sk . DD a DSS Tornaľa prijíma dátové formáty v zmysle Výnosu MF SR z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

Mgr. Renáta Tamášová
informatika, registratúra, verejná schránka, pokladňa
Tel: 047/5511 200
Email: renata.tamasova@ddadsstornala.sk 

Zdenka Gledurová
personalistka , interná audítorka systému MK
Tel: 047/5511 223
E-mail: zdenka.gledurova@ddadsstornala.sk 

Viola Géreczová
účtovníčka
Tel: 047/5511207
E-mail: viola.gereczova@ddadsstornala.sk 

Mgr. Jozef Tóth
BOZP, CO
Tel: 047/5511 203
E-mail: jozeftoth@ddadsstornala.sk


Technicko-prevádzkový úsek

Ing. Alžbeta Púpalová
vedúca TPÚ, manažérka kvality, zástupca riaditeľa
Tel: 047/5511 205
E-mail: alzbeta.pupalova@ddadsstornala.sk 

Kornélia Silingová
referentka majetku
Tel: 047/5511 203
E-mail: kornelia.sillingova@ddadsstornala.sk 

Mária Jakubovská
referentka stravovacej prevádzky, interná audítorka systému MK
Tel: 047/5511 204
E-mail: maria.jakubovska@ddadsstornala.sk 


Sociálno-zdravotný úsek

Mgr. Monika Chlepčoková
vedúca SZÚ
Tel.: 047/5511 219
E-mail: monika.chlepcokova@ddadsstornala.sk

Mgr. Magdaléna Balagová
sociálna pracovníčka
E-mail: magdalena.balagova@ddadsstornala.sk 

Mgr. Aneta Lőrinczová
sociálna pracovníčka
E-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
Tel.: 047/5511 211

Silvia Gulyásová
inštruktorka sociálnej rehabilitácia – pokladňa
Tel.:  047/5511 218
Email: silvia.gulyasova@ddadsstornala.sk 


Zdravotný úsek

Bc. Magdaléna Némová
sestra – ambulancia
E-mail: magdalena.nemova@ddadsstornala.sk 

Mgr. Eva Halušková
sestra – ambulancia
E-mail: eva.haluskova@ddadsstornala.sk
Tel.: 047/5511 212

Mária Barciová
sestra – ambulancia
E-mail: maria.barciova@ddadsstornala.sk

Ležiace oddelenie – sestra
Tel.: 047/5511 221

Pavilón – sestra
Tel. : 047/5511 210