Kontakt

 

Kontaktný formulár

  Kontakty

  Prvý kontakt

  Mobil: 0903 483 619                        


  Úsek riaditeľa

  Ing. Ida Melichová

  Tel.: 047/5511 202

  E-mail: riaditel@ddadsstornala.sk ; riaditel@zsstornala.sk

  » Elektronická schránka

  DD a DSS Tornaľa umožňuje realizovať podanie elektronickými prostriedkami a to nielen prostredníctvom e-mailov, ale aj prostredníctvom www.slovensko.sk . DD a DSS Tornaľa prijíma dátové formáty v zmysle Výnosu MF SR z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

  Mgr. Renáta Tamášová
  informatika, registratúra, pokladňa
  Tel: 047/5511 200
  Email: renata.tamasova@ddadsstornala.sk;  renata.tamasova@zsstornala.sk

  Zdenka Gledurová

  personalistka , asistentka, interná audítorka systému MK
  Tel: 047/5511 223
  E-mail: zdenka.gledurova@ddadsstornala.sk  zdenka.gledurova@zsstornala.sk

  Bc. Marta Lőkösová

  ekonóm, účtovník, mzdový účtovník  
  Tel: 047/5511207
  E-mail: marta.lokosova@ddadsstornala.sk  marta.lokosova@zsstornala.sk 


  Sociálno-zdravotný úsek

  Ing. Estera Lichvarčíková
  vedúca SZÚ
  Tel.: 047/5511 219
  E-mail: estera.lichvarcikova@ddadsstornala.sk estera.lichvarcikova@zsstornala.sk

  Mgr. Magdaléna Balagová
  sociálna pracovníčka
  E-mail: magdalena.balagova@ddadsstornala.sk  magdalena.balagova@zsstornala.sk

  Tel.: 047/5511 211

  Silvia Gulyásová
  inštruktorka sociálnej rehabilitácia – pokladňa
  Tel.:  047/5511 218
  Email: silvia.gulyasova@ddadsstornala.sk    silvia.gulyasova@zsstornaala.sk 


  Zdravotný úsek

  Nikoleta Pekarčíková
  sestra – ambulancia, interná audítorka systému MK
  E-mail: nikoleta.pekercikova@ddadsstornala.sk nikolaeta.pekarcikova@zsstornala.sk 

  Tel.: 047/5511 212, 0918 840 686

  Mgr. Erika Černická 
  sestra – ambulancia
  E-mail: erika.cernicka@ddadsstornala.sk erika.cernicka@zsstornala.sk

  Tel.: 047/5511 212, 0918 840 686

  Judita Kovácsová
  sestra – ambulancia
  E-mail: judita.kovacsova@ddadsstornala.sk   judita.kovacsova@zsstornala.sk

  Tel.: 047/5511 212, 0918 840 686

  Ležiace oddelenie – sestra
  Tel.: 047/5511 221

  Pavilón – sestra
  Tel. : 047/5511 210


  Technicko-prevádzkový úsek

  Ing. Alžbeta Púpalová
  vedúca TPÚ, manažérka kvality, zástupca riaditeľa
  Tel: 047/5511 205
  E-mail: alzbeta.pupalova@ddadsstornala.sk alzbeta.pupalova@zsstornala.sk 

  Kornélia Silingová
  referentka majetku
  Tel: 047/5511 203
  E-mail: kornelia.sillingova@ddadsstornala.sk  kornelia.sillingova@zsstornala.sk 

  Mária Jakubovská
  referentka stravovacej prevádzky, interná audítorka systému MK
  Tel: 047/5511 204
  E-mail: maria.jakubovska@ddadsstornala.sk maria.jakubovska@zsstornala.sk