Kontakt

 

Kontaktný formulár

  Kontakty

  Úsek riaditeľa

  Ing. Ida Melichová

  Tel.: 047/5511 202

  Mobil: 0908 495 021
  E-mail: riaditel@ddadsstornala.sk 

  » Elektronická schránka

  DD a DSS Tornaľa umožňuje realizovať podanie elektronickými prostriedkami a to nielen prostredníctvom e-mailov, ale aj prostredníctvom www.slovensko.sk . DD a DSS Tornaľa prijíma dátové formáty v zmysle Výnosu MF SR z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

  Mgr. Renáta Tamášová
  informatika, registratúra, verejná schránka, pokladňa
  Tel: 047/5511 200
  Email: renata.tamasova@ddadsstornala.sk 

  Zdenka Gledurová
  personalistka , interná audítorka systému MK
  Tel: 047/5511 223
  E-mail: zdenka.gledurova@ddadsstornala.sk 

  Viola Géreczová
  účtovníčka
  Tel: 047/5511207
  E-mail: viola.gereczova@ddadsstornala.sk 

  Mgr. Jozef Tóth
  BOZP, CO
  Tel: 047/5511 203
  E-mail: jozeftoth@ddadsstornala.sk


  Technicko-prevádzkový úsek

  Ing. Alžbeta Púpalová
  vedúca TPÚ, manažérka kvality, zástupca riaditeľa
  Tel: 047/5511 205
  E-mail: alzbeta.pupalova@ddadsstornala.sk 

  Kornélia Silingová
  referentka majetku
  Tel: 047/5511 203
  E-mail: kornelia.sillingova@ddadsstornala.sk 

  Mária Jakubovská
  referentka stravovacej prevádzky, interná audítorka systému MK
  Tel: 047/5511 204
  E-mail: maria.jakubovska@ddadsstornala.sk 


  Sociálno-zdravotný úsek

  Mgr. Monika Chlepčoková
  vedúca SZÚ
  Tel.: 047/5511 219
  E-mail: monika.chlepcokova@ddadsstornala.sk

  Mgr. Magdaléna Balagová
  sociálna pracovníčka
  E-mail: magdalena.balagova@ddadsstornala.sk 

  Mgr. Aneta Lőrinczová
  sociálna pracovníčka
  E-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
  Tel.: 047/5511 211

  Silvia Gulyásová
  inštruktorka sociálnej rehabilitácia – pokladňa
  Tel.:  047/5511 218
  Email: silvia.gulyasova@ddadsstornala.sk 


  Zdravotný úsek

  Bc. Magdaléna Némová
  sestra – ambulancia
  E-mail: magdalena.nemova@ddadsstornala.sk 

  Mgr. Eva Halušková
  sestra – ambulancia
  E-mail: eva.haluskova@ddadsstornala.sk
  Tel.: 047/5511 212

  Mária Barciová
  sestra – ambulancia
  E-mail: maria.barciova@ddadsstornala.sk

  Ležiace oddelenie – sestra
  Tel.: 047/5511 221

  Pavilón – sestra
  Tel. : 047/5511 210