Tlačivá na stiahnutie

Dokumenty potrebné pri žiadosti o prijatie do:

• Zariadenia pre seniorov (DD),

• Domova sociálnych služieb (DSS),

• Zariadení podporovaného bývania (ZPB),


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o majetkových pomeroch


Ďalšie užitočné pokyny a informácie nájdete v sekcii:

Podmienky prijatia do DD

Podmienky prijatia do DSS

Podmienky prijatia do ZPB
 
V prípade Vášho záujmu Vás v našom zariadení radi osobne privítame.