Informácie v maďarskom jazyku

 


Az idősek otthona és a szociális szolgáltatások intézményének küldetése:

nyugodt életkörülmények és magasfokú gondoskodás biztosítása mindenki számára.

Küldetésünk

Célunk, hogy minőségi szociális szolgáltatásokat nyújtsunk, méltóságteljes és teljes  élet biztosítása a lakóink számára.

Próbáljuk fejleszteni a lakóink személyiségét: a könnyebb társadalmi beilleszkedés, az aktívabb életvitel folytatása, bekapcsolódás a társadalmi eseményekbe, a mindennapi életvitel könnyebbé tétele  céljából.

Nemcsak a testi de a lelki szükségletek kielégítése is nagyon fontos a számunkra, ehhez nyujtunk segítő kezet.


É R T E S Í T É S

a rimaszombati Regionális Közegészségügyi Hivatal 2023.02.24-i és 2023.02.27-i irányelveinek megfelelően

 T I L O S

a látogatás a tornaljai idősek otthonában

 Úzka 49, Tornaľa a rendelet visszavonásáig

Értesítés 2023.02.24

Értesítés 2023.02.27

 

Tornalja 2023 feb.24                                 Ing. Ida Melichová

                                                                      igazgatónő


A Tornaljai  idősek otthona értesíti a hozzátartozókat , hogy az intézmény látogatása újra lehetséges.

Javasoljuk a látogatás időpontját egy szociális dolgozóval egyeztetni a  t. sz.: 047/5511211,  vagy e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk

A látogatások főként a szabadban, az  előcsarnokban, közhelyiségekben és indokolt esetben a lakó  ágyánál történnik.

Minden látogató a látogatás ideje alatt FFP2 maszkot köteles viselni.

Tornalja 2022 november 21                        Ing. Ida Melichová

                                                                                  igazgató