Zákaz návštev od 29.09.2020 až do odvolania

 

O Z N Á M E N I E

 Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne a na základe nariadenia riaditeľky Odboru SS a Z   BBSK

 Z A K A Z U J E M

  od 29.9.2020 návštevy v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Tornaľa

 až do odvolania

Zákaz  návštev [PDF]  

 V Tornali 28. septembra 2020                       Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS


O Z N Á M E N I E

 V závislosti od zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Revúca v súvislosti s ochorením Covid-19 a podľa Usmernenia Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 Pondelok, streda, piatok                                                  13.00 – 16.00 hod.

Nedeľa                                                                                 13.00 – 16.00 hod.

 Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t.č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk

 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia -altánok a park medzi vstupnými bránami
 • Návšteva je povinná byť vybavená ochranným rúškom, pobrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť formulár
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30 minút
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov
 • Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine zvážili návštevu zariadenia (Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)
 • Priniesť môžete lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky
 • Nie je povolené nosiť klientom stravu a potraviny, len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii a po karanténnom opatrení

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. Uvoľňovanie opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Oznámenie povolenie návštev [PDF]  

V Tornali 2. septembra 2020                                             Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS


O Z N Á M E N I E

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne a na základe nariadenia všeobecným lekárom DD a DSS Tornaľa

Z A K A Z U J E M

návštevy v Domove dôchodcov a domove

sociálnych služieb Tornaľa,

 Úzka 49, Tornaľa až do odvolania

Zákaz  návštev [PDF]  

 V Tornali 11. augusta 2020                            Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

V závislosti od zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Revúca a Rimavská Sobota v súvislosti s ochorením Covid-19 a podľa Usmernenia MPSVaR SR zo dňa 3. 7. 2020 a Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 

Pondelok – Piatok                          10.00 – 11.00 hod.              13.00 – 16.00 hod.

Sobota – Nedeľa                                                                            13.00 – 16.00 hod.

 

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t. č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia (altánok a park medzi vstupnými bránami) do uvoľnenia ďalších opatrení
 • Návšteva je povinná byť vybavená ochranným rúškom, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť formulár
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30 minút
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov
 • Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine zvážili návštevu zariadenia (Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)
 • Priniesť môžete lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky
 • Nie je povolené nosiť klientom stravu a potraviny, len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii a po karanténnom opatrení, prádlo a oblečenie až v nasledujúcich uvoľňovacích fázach

 

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. Uvoľňovanie opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Oznámenie povolenie návštev [PDF]  

Upozornenie opustenia areálu [PDF]

V Tornali 13. júla 2020       Ing. Ida Melichová, riaditeľka                 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________V súlade s Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením Covid-19 vydaným MPSVaR SR a Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

 

Pondelok – Piatok                          10.00 – 11.00 hod.              13.00 – 16.00 hod.

Sobota – Nedeľa                                                                            13.00 – 16.00 hod.

 

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t. č.: 047/5511211, e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia (altánok a park medzi vstupnými bránami), od 15.6.2020 aj vo vestibule DD a DSS, na izbách len u imobilných klientov.
 • Návšteva je povinná byť vybavená ochranným rúškom, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť formulár, na izbe aj rukavice, ochranný štít a návleky na nohy.
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30 minút
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.
 • Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine zvážili návštevu zariadenia. (Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)
 • Priniesť môžete lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky.
 • Nie je povolené nosiť klientom stravu a potraviny, len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii a po karanténnom opatrení, prádlo a oblečenie až v nasledujúcich uvoľňovacích fázach.

 

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. Uvoľňovanie opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Oznámenie povolenie návštev [PDF] 

V Tornali 10. júna 2020   Ing. Ida Melichová, riaditeľka DD a DSS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V súlade s Plánom uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením Covid-19 vydaným MPSVaR SR a Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia povoľujem návštevy v DD a DSS Tornaľa nasledovne a za uvedených podmienok:

Pondelok – Piatok 10.00 – 11.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Sobota – Nedeľa 13.00 – 16.00 hod.

 • Termín návštevy je potrebné dohodnúť so zamestnancom Sociálno-zdravot. úseku: t.č.: 047/5511211, resp. e-mail: aneta.lorinczova@ddadsstornala.sk
 • Návštevy sú realizované vo vonkajších označených priestoroch zariadenia (altánok a park medzi vstupnými bránami) do uvoľnenia ďalších opatrení
 • Návšteva je povinná byť vybavená ochranným rúškom, podrobiť sa meraniu TT, dezinfekcii rúk a vyplniť formulár
 • U jedného klienta sú povolené 2 osoby, max. dĺžka trvania návštevy je 30 minút
 • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov
 • Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine zvážili návštevu zariadenia (Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy, soby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou)
 • Priniesť môžete lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky
 • Nie je povolené nosiť klientom stravu a potraviny, len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii a po karanténnom opatrení, prádlo a oblečenie až v nasledujúcich uvoľňovacích fázach

Prosíme návštevníkov, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vašich blízkych a našich zamestnancov pred nákazou COVID-19. Uvoľňovanie opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Oznámenie povolenie návštev [PDF]

V Tornali 3. júna 2020 Ing. Ida Melichová
riaditeľka DD a DSS