Aktivity / 2011

16. júla 2012

Vianočné balíčky v DD a DSS Tornaľa

  Dňa 14. 12. 2011 sa na slávnostnom predvianočnom kultúrnom stretnutí rozdávali všetkým klientom zariadenia vianočné balíčky.   Vianočné kozmetické balíčky rozdávali víly, čert, mikuláš, ktoré […]
15. júla 2012

Habakuky v DD a DSS Tornaľa :-)

14. júla 2012

Mikuláš v DDaDSS Tornaľa

    Dňa 06.12.2011 sa v DD a DSS Tornaľa uskutočnil sviatok sv. Mikuláša, ktorý je obľúbený v zariadení medzi klientmi všetkých vekových kategórií. V tento […]
13. júla 2012

Výroba dekorácií v DD a DSS Tornaľa

  V rámci pracovnej terapie sa v jesennom ročnom období pravidelne zhotovujú dekoratívne ozdoby ako aj vence z príležitostí pamiatky zosnulých. Kreativita našich klientov pod odborným […]
12. júla 2012

Pracovná a vzdelávacia porada zamestnancov DD a DSS Tornaľa

  V DD a DSS Tornaľa v pravidelných štvrťročných cykloch a vždy podľa aktuálnosti potreby na plynulé zabezpečenie kvality poskytovania sociálnych služieb a plynulého chodu zariadenia […]
11. júla 2012

Október – mesiac úcty k starším v DD a DSS Tornaľa

  Dňa 01.10.2011 sa začali realizovať aktivity a súťažné disciplíny v kategórii pracovnej terapie, speváckych súťaží, spoločenských disciplín, športových aktivít, kreatívna dielňa, výtvarná tvorba, ktoré prebiehali […]
10. júla 2012

Človeče v prírode + pero do flašky

9. júla 2012

Pečenie koláčika v DD a DSS Tornaľa

8. júla 2012

Návšteva plážového kúpaliska v Tornali

7. júla 2012

Krúžok šikovných rúk

6. júla 2012

Opekanie slaninky v DD a DSS Tornaľa

5. júla 2012

SENI CUP