Výroba dekorácií v DD a DSS Tornaľa

 
V rámci pracovnej terapie sa v jesennom ročnom období pravidelne zhotovujú dekoratívne ozdoby ako aj vence z príležitostí pamiatky zosnulých. Kreativita našich klientov pod odborným vedením sociálnych pracovníkov ozdobuje kreatívnymi predmetmi zariadenie počas celého roka.
 
Klienti zariadenia si počas kreatívnych činností v rámci celého roka uplatnia svoje zručnosti, schopnosti a predstavy, čím si radi vypĺňajú svoj voľný čas.
 
Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa