Vianočné balíčky v DD a DSS Tornaľa

 
Dňa 14. 12. 2011 sa na slávnostnom predvianočnom kultúrnom stretnutí rozdávali všetkým klientom zariadenia vianočné balíčky.
 
Vianočné kozmetické balíčky rozdávali víly, čert, mikuláš, ktoré finančne zabezpečilo pre všetkých klientov OZ Nezábudka.
 
Slávnostný príhovor riaditeľky zariadenia sa niesol v duchu blížiacich sa vianočných sviatkov a prebiehajúceho adventného obdobia. Na slávnostnom predvianočnom posedení sa zúčastnila aj poslankyňa zastupiteľstva BBSK a zároveň primátorka mesta Tornaľa Mgr. Anna Szogedi, ktorá slávnostne pozdravila všetkých klientov zariadenia a zaželala im šťastné, veselé, radostné vianočné sviatky.
 
Advent je aj v DD a DSS Tornaľa obdobím prípravy na vianočné sviatky v roku. Advent pripomína, že Kristus príde a prišiel . Život veriacich je naplnený neustálym očakávaním toho príchodu. Vianoce sú najkrajšími sviatkami v roku, na ktoré sa azda teší každý človek na tomto svete. Majú svoje čaro pre malých i veľkých, pre deti, dospelých i starších. Vianoce nám pripomínajú fakt, že v betlehemskom dieťati sa Boh stal človekom. Tieto významné slová odzneli v rámci slávnostného príhovoru riaditeľky zariadenia, ktorá zaželala všetkým klientom, príbuzným, zamestnancom a každému príjemné, požehnané, radostné vianočné sviatky naplnené radosťou, šťastím a božím požehnaním.
 
V mene Výboru obyvateľom predsedkyňa pani Turianová sa poďakovala riaditeľke, vedeniu a všetkým zamestnancom za celoročnú obetavú, čestnú prácu za teplo domova a vytváranie rodinného prostredia. Krásny kultúrny program z CVČ v Tornali a gymnázia v Tornali bol príjemným osviežením pre všetkých v tento radostný deň.
 
Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa