Aktivity / 2010

1. februára 2012

Slávnostná kolaudácia v DD a DSS Tornaľa

DD a DSS v Tornali bol odovzdaný do užívania svojim prvým prijímateľom sociálnej služby dňa 23.04.1981. Zariadenie je účelovo postavená stavba, ktorá sa architektonicky skladá z […]
30. januára 2012

Október mesiac úcty k starším v DD a DSS Tornaľa

V DD a DSS Tornali sa nielen počas celého kalendárneho mesiaca október 2010, ale denne zabezpečujú aktivity, záujmové, kultúrne, rehabilitačné a terapeutické činnosti podľa denného harmonogramu […]
29. januára 2012

V. Medzinárodné stretnutie v Domove sociálnych služieb, Nowy Sacz, Poľsko

V dňoch 28.07.2010 a 29.07.2010 bolo pokračovanie série Medzinárodného stretnutia ZSS, ktoré si zariadenia z Poľska, Maďarska, Slovenska a Čiech naplánovali na tento kalendárny rok. V […]
28. januára 2012

Ocenenie za všetky aktivity v polroku 2010

Dňa 18.08.2010 boli klienti DD a DSS v Tornali ocenení darčekmi a diplomom za všetky aktivity, činnosti, terapie a účasť na spoločenskom živote vôbec v zariadení. […]
27. januára 2012

Garden party

V jarnom, letnom a jesennom ročnom období sa pravidelne uskutočňuje garden party pre našich klientov. Pečené špeciality, kotlíkový guľáš, maďarské lečo či iné dobroty podľa želania […]
26. januára 2012

Vzdelávanie – MD kooperácie

25. januára 2012

Kuchárske okienko

24. januára 2012

Výroba letných dekorácií

23. januára 2012

Spevácka súťaž 2. kolo

22. januára 2012

Pracovná porada

21. januára 2012

Brigáda – úprava záhrady