V. Medzinárodné stretnutie v Domove sociálnych služieb, Nowy Sacz, Poľsko

V dňoch 28.07.2010 a 29.07.2010 bolo pokračovanie série Medzinárodného stretnutia ZSS, ktoré si zariadenia z Poľska, Maďarska, Slovenska a Čiech naplánovali na tento kalendárny rok. V tomto roku sa realizovalo IV. Medzinárodné stretnutie na pôde DD a DSS v Tornali, ktoré bolo pracovného charakteru. Na V. Medzinárodné stretnutie zamestnancov DD a DSS v Tornali pozval Domov sociálnych služieb (Dom Pomoci Spolecznej, Nowy Sacz) pod vedením riaditeľa Mgr. Ing. M. Moranskeho.

Na V. Medzinárodnom stretnutí sa stretli družobné zariadenia a jeho zamestnanci spolu s klientmi zariadenia. Počas dvoch dní sa realizovali kultúrne, záujmové aktivity pre klientov. Cieľom tohto stretnutia, ktoré bolo ako druhé v poradí naplánované, na ktorom sa riaditelia dohodli práve na pôde DD a DSS v Tornali v minulom kalendárnom roku bolo vzájomné obohacovanie a výmena skúseností, kultúrnych zvyklostí a záujmovej činnosti v prospech klientov jednotlivých zariadení. Súčasťou tohto stretnutia bol aj krátky výlet, kde zamestnanci a klienti jednotlivých zariadení mali priestor oboznámiť sa s bohatosťou a krásou tejto krajiny.

V tomto kalendárnom roku je naplánovaný ešte v mesiaci august a september spoločné stretnutie klientov našich zariadení na pôde Domova dôchodcov v Maďarskom meste Ózd. V dvoch pracovných dňoch by sa mali realizovať športové aktivity, kultúrne činnosti, záujmová činnosť pre klientov našich zariadení. Na toto spoločné opätovné stretnutie sa veľmi tešia nielen klienti ale i zamestnanci jednotlivých zariadení.

Spolupráca, ktorú odštartoval Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Tornali dňa 28.09.2007 má svoje opodstatnenie a význam z čoho sa riaditelia jednotlivých zariadení, klienti i zamestnanci veľmi tešia. Vedenie DD a DSS v Tornali ďakuje za podporu OZ Nezábudka, ktorá prispieva na realizovanie týchto stretnutí a podnikateľským subjektom tiež.