Október mesiac úcty k starším v DD a DSS Tornaľa

V DD a DSS Tornali sa nielen počas celého kalendárneho mesiaca október 2010, ale denne zabezpečujú aktivity, záujmové, kultúrne, rehabilitačné a terapeutické činnosti podľa denného harmonogramu a individuálnych a skupinových potrieb klientov. Súťažné disciplíny ako súťaž v pečení, hod na presnosť, turnaj majstrov (kartový turnaj), spevácka súťaž, hľadanie pokladu, turnaj v šípkach, biliardový turnaj, kvízové súťažné disciplíny, fotosúťaž, športové disciplíny a pod. Október – mesiac úcty k starším sa začal slávnostným príhovorom riaditeľky zariadenia k všetkým klientom zariadenia .

Dňa 22.10.2010 sa uskutočnil ples seniorov, kde darčekmi, občerstvením a živou muzikou boli potešení všetci klienti zariadenia . Ples seniorov sa začal slávnostným príhovorom a poďakovaním všetkým klientom za aktivity, pracovnú terapiu, vzdelávanie a zúčastnenie sa na všetkých činnostiach a spoločenskom živote, čím zveľaďujeme a skrášľujeme kultúrne žitie a životné podmienky v našom zariadení vôbec.

Klientom boli odovzdané darčeky a diplomy, ktoré sponzorovala OZ Nezábudka.