Aktivity / 2014

5. decembra 2018

Vedomostný kvíz

5. decembra 2018

Chytanie rybičiek

5. decembra 2018

Turnaj majstrov v žolíku

5. decembra 2018

Človeče nehnevaj sa

5. decembra 2018

Kežmarok

5. decembra 2018

Hod do cieľa

5. decembra 2018

Vystúpenie detí z MŠ

5. decembra 2018

Kuchárske okienko – pečenie jablčníka

15. novembra 2018

Hod na terč

15. novembra 2018

Spevácka súťaž ŠKOVRÁNOK

15. novembra 2018

Slalom

15. novembra 2018

Dáma