Garden party

V jarnom, letnom a jesennom ročnom období sa pravidelne uskutočňuje garden party pre našich klientov. Pečené špeciality, kotlíkový guľáš, maďarské lečo či iné dobroty podľa želania našich klientov v sprievode živej hudby spríjemnia popoludnie pre všetkých zúčastnených. Tanečná aktivita , primerané občerstvenie v rámci muzikoterapie prispievajú k radostným chvíľam strávených s klientmi zariadenia. Na takýchto podujatiach sa zvyknú zúčastňovať aj rodinní príslušníci, čo otužuje medziľudské vzťahy, interakciu medzi zamestnancami a príbuznými našich klientov.