Október – mesiac úcty k starším v DD a DSS Tornaľa

 
Dňa 01.10.2011 sa začali realizovať aktivity a súťažné disciplíny v kategórii pracovnej terapie, speváckych súťaží, spoločenských disciplín, športových aktivít, kreatívna dielňa, výtvarná tvorba, ktoré prebiehali počas celého mesiaca a dňa 03.11.2011 riaditeľka zariadenia a vedenie slávnostným spôsobom odovzdajú víťazom jednotlivých kategórií ceny a diplomy. Október – mesiac úcty k starším prebieha v DD a DSS Tornaľa vždy slávnostným spôsobom, kedy sa klienti podľa vlastného výberu zúčastňujú na aktivitách organizovaných sociálnymi pracovníkmi a zasadnutie výboru obyvateľov prebieha tiež vždy slávnostným spôsobom s osobitným zreteľom k týmto slávnostným udalostiam.
 
Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa