Aktivity / 2015

7. novembra 2015

Výroba vencov

7. novembra 2015

Mesiac úcty k starším – Ples seniorov

7. novembra 2015

Mesiac úcty k starším – kreatívna dielňa, výroba Halloweenských tekvíc

7. novembra 2015

Mesiac úcty k starším – vystúpenie detí zo ZŠ v Tornali

7. novembra 2015

Mesiac úcty k starším – stolný tenis

7. novembra 2015

Mesiac úcty k starším – biliard

7. novembra 2015

Mesiac úcty k starším – dáma

7. novembra 2015

Mesiac úcty k starším – „Turnaj majstrov“ v Žolíku

 
7. novembra 2015

Mesiac úcty k starším – šípky

7. novembra 2015

Slávnostný aktív jubilantov

7. novembra 2015

Rodinná terapia – p. Galková, p. Szolga

7. novembra 2015

Mesiac úcty k starším – kuchárske okienko