Mesiac úcty k starším – „Turnaj majstrov“ v Žolíku