Mesiac úcty k starším – kreatívna dielňa, výroba Halloweenských tekvíc