Mesiac úcty k starším – vystúpenie detí zo ZŠ v Tornali