Rozlúčka s letom

 

Dňa 16.septembra 2013 sme pre prijímateľov sociálnych služieb DD a DSS Tornaľa pripravili pekný program k nastávajúcej jeseni pod názvom „Rozlúčka s letom“. Spevácky súbor Vánok zaspieval slovenské a maďarské piesne s jesennou tematikou. Prijímatelia sociálnych služieb si pripravili scénku „Odobierka nevesty“. Vydávala sa mladá nevesta Jesienka za ženícha Leto. Keďže vláda leta skončila, vládu nad svetom prebrala jeseň. V scénke sa  objavili dávne ľudové zvyky a tradície, ktoré vyvolali u prijímateľov spomienky na detstvo, mladosť, sobáš a vyčarili úsmev na ich tvárach. Prijímatelia sociálnych služieb v Zariadení podporovaného bývania pri DD a DSS Tornaľa zaspievali moderné piesne. Program sme ukončili prezentáciou fotografií z aktivít, na ktorých sa prijímatelia zúčastňovali počas celého leta.

 

Autorka: Bc. M. Janská

Foto: Bc. G. Kosztúr