Ples seniorov

 

 

Október – “ Mesiac úcty k starším“ sa niesol v duchu  športových  a kreatívnych aktivít. S  radosťou a potešením sme  pre prijímateľov sociálnych služieb (starších, ale aj tých mladších) pripravili veľké množstvo súťažných disciplín. Výsledky sme slávnostne vyhodnotili  na „Plese seniorov“. Odmenili sme víťazov jednotlivých súťažných kategórií, ale aj celoročnú účasť na aktivitách, terapiách a na spoločenskom živote nášho zariadenia. Ples seniorov bol plný smiechu, hudby, tanca a dobrej nálady.

 

Autorka: Bc. M. Janská

Foto: Bc. G. Kosztúr