Program v rámci Mesiaca úcty k starším + blahoželanie okrúhlym jubilantom z mesta Tornaľa