Program v rámci Mesiaca úcty k starším + blahoželanie okrúhlym jubilantom z mesta Tornaľa

 

Mesto Tornaľa si uctieva svojich najstarších obyvateľov