Oslava jubilantov

 

 

Dňa 21.10.2013  sme si pripomenuli okrúhle jubileum našich prijímateľov. Pripravili sme im krátky program, v ktorom sa recitovali básne v slovenskom a maďarskom jazyku. Oslava sa niesla v príjemnej atmosfére, ktorú prijímatelia ocenili úsmevom a spokojnosťou. V mene zamestnancov, ako aj obyvateľov nášho zariadenia chceme všetkým jubilantom popriať ešte veľa rokov prežitých v zdraví, pohode a vzájomnom porozumení.

 

Všetko najlepšie naši jubilanti!

 

Autorky: Bc.Michaela Janská, Mgr.Jana Januchová

Foto:     Bc.Gabriel Kosztúr