Ukončenie aktivít v podporenom projekte „Naša farma“

 

 

Občianske združenie „Domov Nezábudka“ pri DD a DSS Tornaľa bolo úspešné s podaným projektom „Naša farma“, ktorý podporila Nadácia Orange. Cieľom projektu bolo zabezpečenie pracovnej terapie pre prijímateľov sociálnych služieb starostlivosťou o chov domácich zvierat a pestovania poľnohospodárskych plodín. Projekt bol ukončený 31.10.2013. Prijímatelia sociálnych služieb sa podieľali na úprave okolia farmy, na oprave hospodárskych budov a priestorov pre hospodárske zvieratká. Spoločnými silami zasadili 30 ovocných stromčekov a 30 kríkov. Opravili skleníky a pripravili ich na jarnú výsadbu. Pracovná terapia pokračuje naďalej formou starostlivosti o hospodárske zvieratká, ktorú zabezpečujú prijímatelia sociálnych služieb v Zariadení podporovaného bývania pri DD a DSS Tornaľa.

 

 

Autor: Bc. M. Janská

Foto: Bc.M. Janská, Bc. G. Kosztúr

 

Občianske združenie „Domov Nezábudka“ pri DD a DSS Tornaľa bolo úspešné s podaným projektom „Naša farma“, ktorý podporila Nadácia Orange. Cieľom projektu bolo zabezpečenie pracovnej terapie pre prijímateľov sociálnych služieb starostlivosťou o chov domácich zvierat a pestovania poľnohospodárskych plodín. Projekt bol ukončený 31.10.2013. Prijímatelia sociálnych služieb sa podieľali na úprave okolia farmy, na oprave hospodárskych budov a priestorov pre hospodárske zvieratká. Spoločnými silami zasadili 30 ovocných stromčekov a 30 kríkov. Opravili skleníky a pripravili ich na jarnú výsadbu. Pracovná terapia pokračuje naďalej formou starostlivosti o hospodárske zvieratká, ktorú zabezpečujú prijímatelia sociálnych služieb v Zariadení podporovaného bývania pri DD a DSS Tornaľa.

 

 

 

Autor: Bc. M. Janská

Foto: Bc.M. Janská, Bc. G. Kosztúr