Deň otvorených dverí

 

V priebehu mesiaca september 2012 sa na pôde DD a DSS Tornaľa uskutočnil slávnostný deň otvorených dverí, ktorého účelom bola prezentácia zariadenia a jeho poskytovania sociálnych služieb,  prehliadka zariadenia a slávnostné občerstvenie, ktorého sponzorom boli dodávateľské firmy.

DD a DSS Tornaľa v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK poskytuje vďaka zriaďovateľovi, zamestnancom organizácie, spolupracujúcim subjektom kvalitné sociálne služby už 31 rokov.  Cieľom všetkých pôsobiacich v organizácii je poskytovať čo najkvalitnejšie sociálne služby pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v kvalitných pracovných podmienkach.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili p. podpredseda BBSK Pavel Belko, poslanci ZBBSK, zástupcovia inštitúcií, podnikateľských subjektov, spolupracujúce organizácie a široká verejnosť, ktorá pravidelne navštevuje naše zariadenie.

 

Autor :  PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa .