Silvestrovský program

 

Dňa 31.12.2012 sme pripravili pre prijímateľov SS v DD a DSS Tornaľa silvestrovskú zábavu za účasti živej hudby  Juraja Ďurkoviča a Silvii Radóovej. Silvestrovskú zábavu otvorila príhovorom poverená pani riaditeľka Mgr. Kristína Gergely, ktorá popriala všetkým prítomným, aj hosťom všetko dobré do Nového roku 2013 a príjemnú zábavu.

 

Obyvatelia sa veľmi tešili na silvestrovkú zábavu, čo bolo vidieť aj na plnom tanečnom parkete. Táto akcia bola úspešná a prijímatelia SS DD a DSS Tornaľa odchádzali z nej spokojní a vytancovaní.

 

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým účinkujúcim v decembrových vystúpeniach, ako aj sociálnym pracovníkom a inštruktorom sociálnej rehabilitácie, ktorí program s nimi nacvičili.

 

Autor: Michaela Janská

Foto: Gabriel Kosztúr