Výlet prijímateľov SS DDaDSS Tornaľa

 

Prijímatelia SS DD a DSS Tornali na základe vlastného výberu záujmu o výlet navštívili kaštieľ v Betliari, ktorý sa nachádza  7  kmod baníckeho mestečka Rožňava.

Betliar, ako súčasť rozsiahleho brzotinského panstva patril do vlastníctva rodom : Bebekovcom, Andrásyovcom, Nádasyovcom.

Interiér sídla má výlučne funkciu poľovnícko – reprezentačnú. Na prvom poschodí je galéria predkov, na druhom poschodí obrazáreň so stropným osvetlením, ktorá bola od zač. 20. storočia adaptovaná na knižnicu,  kde je viac než 15 000 zväzkov.

Prehliadkou krásneho a honosného kaštieľa v Betliari si skrášlili popoludnie naši prijímatelia , ktorí absolvovali aj prehliadku a zrealizovali si nákupy v mestečku Rožňava a pochutnali si na výletnom obede.  Všetky náklady na výlet a návštevu kaštieľa Betliar sponzorovalo OZ Nezábudka, ktoré funguje pri DD a DSS Tornaľa v prospech aktivít a činností prijímateľov  zariadenia.

 

Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa.