Veľkonočný program : „ Vítanie jari a Veľkej noci“

 

Dňa 28.03.2013 sme nacvičili v spolupráci s prijímateľmi SS v DD a DSS Tornaľa program pri príležitosti  veľkonočných sviatkov „ Vítanie jari a Veľkej noci“. Vystúpili v jednej scénke, predniesli  básne v slovenskom a maďarskom jazyku, zatancovali moderný tanec a spoločne si zaspievali ľudové piesne. Na úvod sa prihovorila  pani riaditeľka Ing. Ida Melichová, ktorá prijímateľom zaželala krásne veľkonočné sviatky plné radosti a teplého slniečka. Zablahoželala aj našim jubilantom k okrúhlemu výročiu narodenia. Báseň jubilantom predniesla pani Gabika Stankovičová.

 

S básňou v maďarskom jazyku vystúpila p. Turianová, Štullerová a Babíková. V slovenskom jazyku predniesla  báseň p. Ing. Úradníčková.  Najväčší úspech  mala tvorba začínajúcej poetky Eriky Cerovskej, ktorú predniesla Marcela Bartošová. Po nich sa prezentoval spevácky súbor „VÁNOK“, ktorý zaspieval piesne: „ Čerešničky, čerešničky, čerešne…“ a „ Anička dušička kde si bola“ s doprovodom klavíra. Veľkonočný program spríjemnili  p.Figová a  p.Spišiak improvizáciou scénky „O šetrnej Nastenke a márnivom Ivankovi“, ktorá bola zameraná na šetrenie energiami v našom zariadení. Marcela Bartošová sa prezentovala  moderným tancom vo svojej choreografii.

 

Na záver boli všetky ženy obliate vodou a vyšibané korbáčom, aby po celý rok len prekvitali do krásy a tejto úlohy sa s radosťou zhostili p. Spišiak a p. Krajči.

 

Autorky: Bc Michaela Janská,  Bc. Jana Januchová

Foto: Michaela Janská a Gabriel Kosztúr