Svetový týždeň mozgu – od 11.3. do 15.3.2013

 

     Týždeň mozgu, alebo presnejšie „Týždeň  uvedomenia si mozgu“, je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Je to už druhý krát, čo si Týždeň mozgu pripomíname aj u nás na Slovensku. Aj v našom zariadení sme si pripomenuli Týždeň mozgu a zorganizovali sme niekoľko podujatí na zvyšovanie obranyschopnosti organizmu, najmä však mozgu, duševnej a telesnej činnosti.

 

Bc. Jana Januchová si pripravila prednášku na tému „Svetový týždeň mozgu,“ ktorou  poukázala prijímateľom SS na potrebu neustálej pravidelnej telesnej a duševnej činnosti, na potrebu prostredia  bohatého na  podnety a intenzívnu aktivitu, ktorá pomáha zväčšovať mozgový objem, zvyšovať jeho hmotnosť a rozmnožovať počet spojení medzi jednotlivými mozgovými bunkami, čím sa zlepší jeho výkonnosť. Za motto celého týždňa sme si zvolili výrok: “POUŽÍVAJME MOZOG, INAK OŇ PRÍDEME!“ a v tomto duchu sme realizovali viacero aktivít.

 

Autorky: Michaela Janská, Jana Januchová

Foto: Gabriel Kosztúr, Michaela Janská