Svetový deň pohybu

 

Mesiac apríl  bol bohatý na akcie a podujatia. Dňa 18.4.2013 sme si pripomenuli „Svetový deň pohybu“ a zorganizovali sme  malú prednášku  spojenú so skupinovým cvičením, aby sme si opäť pripomenuli, že nedostatok pohybu je v súčasnosti  najzanedbávanejší rizikový faktor civilizačných ochorení. Po prednáške sme prijímateľom predviedli nacvičenú tanečnú zostavu a všetkých sme vyzvali k spoločnému tancu. Zatancovali sme si na hudbu rôznych žánrov. Pri tejto pohybovej aktivite sme uskutočnili aj spomienkovú terapiu, pri ktorej si starší prijímatelia zaspomínali na svoju tanečnú mladosť.

 

Autorky: Janská Michaela

Foto: Gabriel Kosztúr a Bábeczká Lýdia