Slávnostné zasadnutie Výboru obyvateľov DD a DSS v Tornali

Dňa 19.07.2012 v DD a DSS v Tornali sa realizovalo slávnostné zasadnutie zvolených zástupcov všetkých prijímateľov sociálnych služieb zariadenia.

Nových členov Výboru obyvateľov zariadenia slávnostne privítala riaditeľka, prejednali sa dôležité články chodu zariadenia, všetky oblasti rozvoja a životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb.

Predstavitelia Výboru obyvateľov poďakovali riaditeľke, vedeniu zariadenia a zamestnancom za neustálu ochotu, starostlivosť, obetavú prácu.

Riaditeľka zariadenia v mene všetkých prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadenia poďakovala  BBSK a najmä pánovi predsedovi za rozvoj zariadenia a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb .