Príprava na Veľkú noc

 
Každoročné prípravy na veľkú noc sa nesú v duchu tradičných zvyklostí a kultúrnej uvedomelosti v zariadení. Klienti zhotovujú veľkonočnú výzdobu v rámci celého zariadenia, čo skultúrni ich životné prostredie a približuje prirodzenosť a zmysel sviatkov . Neodmysliteľnou súčasťou sú aj bohoslužby všetkých vierovyznaní v zariadení, ktoré sa realizujú v kaplnke zariadenia.
 
Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa