Prednáška s políciou

Prednáška s políciou – preventívna aktivita riaditeľky DDaDSS Tornaľa PhDr. Andrei Gállovej v spolupráci s políciou v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre prijímateľov SS Zariadenia podporovaného bývania .