Pracovná terapia

 
Pracovná terapia v zmysle platnej legislatívnej úpravy je súčasťou ročného plánu činností a aktivít realizovaných individuálnou i skupinovou formou. Pracovná terapia v náväznosti na ročné obdobia, druh, formu a záujem činností je rozvážnou súčasťou aktivít, ktoré pomáhajú obnovovať si záujem a udržať schopnosť adaptovať sa do spoločenského prostredia, a tým cítiť sa byť dôležitou súčasťou života v zariadení pre všetkých klientov.
 
Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa