Október „Mesiac úcty k starším“

 

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. 

 

     Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.  To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.

 

 

     Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity. Hlavným cieľom  je zvyšovať všeobecné povedomie o význame aktívneho starnutia a jeho rôznych rozmeroch a zabezpečiť, aby bolo v politických programoch zainteresovaných strán na všetkých úrovniach zaradené na popredné miesto, s cieľom vyzdvihnúť užitočnosť starších osôb pre spoločnosť a hospodárstvo, zvýšiť jeho uznanie, podporovať aktívne starnutie, solidaritu medzi generáciami, vitalitu a dôstojnosť všetkých ľudí.

 

 

     S radosťou a potešením sme v mesiaci október – Mesiaci úcty k starším pre prijímateľov soc. služieb (starších, ale i tých mladších) pripravili veľké množstvo súťažných disciplín, v ktorých sme vyhodnotili nielen víťazov jednotlivých disciplín, ale aj celoročnú účasť na aktivitách, terapiách a na spoločenskom živote nášho zariadenia. Slávnostné vyhodnotenie aktivít sa uskutočnilo počas Plesu seniorov, kde súťažiacim boli odovzdané diplomy a vecné ceny. Tohtoročný Ples seniorov bol plný smiechu, hudby,  tanca a dobrej nálady.

 

Takmer 90% prijímateľov sa zúčastnilo nasledovných súťažných či športových disciplín:

 

 • Človeče v prírode
 • Piškvorky
 • Škovránok (spevácka súťaž)
 • Kolky
 • Biliard
 • Šípky
 • Dáma
 • Žolík (turnaj majstrov)
 • Chytanie rybičiek
 • Slalom
 • Hod na terč
 • Stolný tenis
 • Futbal
 • Fotosúťaž
 • Vedomostná súťaž (meno, mesto, zviera, vec)
 • Varenie lekváru
 • Výroba koláčikov zo slaného cesta
 • Výroba jesennej dekorácie
 • Pracovná terapia (celoročné zhodnotenie)

 

Autori a foto: Michaela Janská, Farkašová Anita a Gabriel Kosztúr