Kavalkáda v DD a DSS Tornaľa

Hudobné popoludnie spojené s výstavou zhotovených výrobkov v rámci sociálnych zručností pod záštitou rozvoja jemnej motoriky, kreativity a obnovy pracovných zvyklostí a vhodného využívania voľného času mali klienti zariadenia hudobné popoludnie v sprievode živej muziky a občerstvenia. V rámci harmonogramu denných činností a aktivít individuálnou a skupinovou formou majú klienti priestor sa na základe slobodného rozhodnutia a voľby zúčastňovať na činnostiach a aktivitách podľa osobného výberu a záujmu. Rozvoj individuálnych a skupinových schopností je podporovaný každý deň pre všetkých záujemcov.

Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa