Futbalové hry

 

Futbal – Ľudské telo je predurčené k pohybu a telesná aktivita poskytuje celý rad telesných, spoločenských a psychologických výhod najmä u prijímateľov SS zo Zariadenia podporovaného bývania a DSS.