Deň Narcisov – Svetový týždeň proti rakovine a fajčeniu

 

Pri príležitosti „Dňa narcisov – týždňa proti rakovine a fajčeniu“, ktorý tohto roku pripadol na deň 12.4.2013, sme   prijímateľov SS  informovali, že opäť sa do ulíc miest a obcí na Slovensku vydajú dobrovoľníci, ktorí za symbolickú cenu obdarujú každého žltým narcisom – kvetom symbolizujúcim samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú. Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na realizáciu a financovanie projektov v oblasti psychosociálnej pomoci pacientom, výchovu, informovanosť a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov. Aj naše zariadenie navštívili žiaci zo ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a pripnuté žlté narcisy na oblečení svedčili o uvedomelosti a spolupatričnosti našich prijímateľov SS s ľuďmi bojujúcimi s touto zákernou chorobou.

 

Autorky: Janská Michaela

Foto: Farkašová Anita