1.Máj v DDaDSS Tornaľa

 

Dňa 01.05.2012 sa oslavoval sviatok 1. Mája v duchu tradičných zvyklostí. Sviatok práce sa oslavuje v slovenských podmienkach už od roku 1890 po vzniku prvej ČSR. Tradičná opekačka, guľášová polievka, občerstvenie, živá muzika nechýbala v zariadení. Príhovor riaditeľky zariadenia bol slávnostným poďakovaním a dôležitosťou všetkých pracujúcich, ktorí vytvárajú a vytvárali pozitívne hodnoty v oblasti zveľaďovania spoločenských hodnôt a významnosti práce, čo zveľaďuje duchovný svet človeka.

 

Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS Tornaľa