30. výročie vzniku DD a DSS Tornaľa

 
Dňa 23.04.1981 DD a DSS v Tornali otvorilo prvýkrát brány svojim prvým užívateľom a dňa 10.05.2011 oslavovalo zariadenie 30. výročie svojho vzniku.
 
DD a DSS v Tornali je tretím najväčším zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK s kapacitou 179 miest. Zariadenie sa architektonicky skladá z hlavnej budovy, pavilónovej časti zariadenia a budovy II., ktorá je panelákového charakteru. Zariadenie na rozlohe 3 ha obklopuje nesmierna krása zelene, čo pripomína harmonické rodinné prostredie. Cieľovú skupinu tvoria klienti Zariadenia pre seniorov v počte 30 miest, DSS v počte 111 miest, Zariadenie podporovaného bývania 20 miest a Domov na pol ceste s kapacitou 18 miest.
 
Klientom sa poskytuje široká paleta činností, aktivít, terapií, kde majú všetky cieľové skupiny priestor rozvíjať svoje sociálne zručnosti, uplatnovať všetky individuálne i skupinové potreby, zabezpečujeme kvalitnú starostlivosť nielen o telesnú ale i o duchovnú schránku človeka.
 
Srdečné poďakovanie patrí zriaďovateľovi, poslancom ZBBSK za skvalitnenie životných podmienok všetkých klientov, za skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov ako aj spolupracujúcim subjektom a zamestnancom, ktorý denne zabezpečujú kvalitné, nadštandardné sociálne služby pre všetkých prijímateľov. Poďakovanie patrí aj OZ Nezábudka, ktoré finančne podporilo organizovanie osláv 30. výročia DD a DSS Tornaľa
 
Autor : PhDr. Andrea Gállová, riaditeľka DD a DSS