Zakladanie skalky

 

Dňa 9.5.2013 sme zorganizovali pre všetkých prijímateľov zariadenia pracovnú aktivitu za účelom založenia  kvetinovej skalky. Účasť bola vysoká, pomáhali či mladí, či starší prijímatelia, ale najväčšiu podporu sme mali od tažko zdravotne postihnutých prijímateľov, ktorí nás z balkónov povzbudzovali v našej práci. Energiu a chuť sme čerpali zo slnečného dňa, a preto nám práca išla od ruky. Vyčistili sme už založené kvetinové skalky a pribudla k nim nová, do ktorej postupne vysádzame kvety. Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke Ing. Ide Melichovej, ktorá sa zúčastnila pracovnej aktivity, a tým motivovala prijímateľov zariadenia k čo najlepším výkonom.

 

Autorky: Michaela Janská, Jana Januchová

Foto: Farkašová Anita