Vyhodnotenie aktivít

 

Vyhodnotenie najaktívnejších prijímateľov v oblasti pracovnej terapie.

 

Foto: Gabriel Kosztúr